EKO Sklad Sončna Elektrarna

Financiranje vsake izgradnje sončne elektrarne ni majhen zalogaj ampak najpogosteje največja ovira.

Postavljeni smo pred dejstvo ali financirati izgradnjo v lastni režiji ali pa najamemo ugoden kredit, ki nam zelo olajša to odločitev. V Sloveniji imamo EKO Sklad, kjer so na voljo različne oblike denarne pomoči. Ena možnost je kredit EKO Sklada druga pa pomoč v obliki subvencij (povračilo dela stroškov izgradnje sončne elektrarne).

Eko sklad za naložbe v domačo sončno elektrarno razpisuje nepovratne finančne spodbude. Ko so te na voljo, je zanje treba izpolniti vlogo, počakati na njeno odobritev, nato pa še na izplačilo sredstev.

Tukaj lahko preverite, ali so trenutno na voljo nepovratne finančne vzpodbude:
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud

Financiranje sončne elektrarne, EKO Sklad, subvencija

Za več informacij, prosimo izpolnite naš obrazec…