Potek projekta

Vsak projekt postavitve / izgradnje sončne elektrarne se začne pri idejni zasnovi. Izhajamo iz predpostavke, da ste se že odločili za izgradnjo lastne sončne elektrarne. Določiti moramo nekaj osnovnih pogojev, ki so pomembni pred samim začetkom same izgradnje. Najprej je potrebno določiti koliko imamo lastne porabe in kakšen električni priključek imamo (Manjše naprave in samooskrba). Nato moramo določiti lego, kjer naj bi se postavila sončna elektrarna. Optimalna smer panelov je južna smer in naklon med 30°-35° (naklon je odvisen od dejanske lokacije sončne elektrarne). Več o tem v nadaljevanju… To so nekatere osnovne stvari, katere moramo določiti pred samim začetkom projekta.

Nato pa sledi:

Postopek izgradnje sončne lektrarne